Вітаємо авторський склад колективної наукової роботи з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір


Вітаємо авторський колектив кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник “Збірник тестових завдань зі спортивних дисциплін” частина 2.

Навчально-методичний посібник є вагомою  науково-методичною працею колективу. Збірник тестових завдань розроблений для самостійної роботи та підготовки до практичних занять студентів факультету фізичного виховання зі спортивних дисциплін та має за мету допомогти конкретизувати і поглибити набуті знання й уміння з фізичного виховання та спорту. Може бути корисним для викладачів та вчителів фізичного виховання, тренерів-викладачів, учнів закладів загальної середньої освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Навчально-методичний посібник розроблено в межах науково-дослідної роботи кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін: «Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі» (тема має державний реєстраційний номер 0121U114139).

Колектив факультету фізичного виховання пишається цим визнанням і бажає колегам нових творчих злетів на освітянській ниві!

You may also like...