Викладачі факультету фізичного виховання учасники Всеукраїнського методологічного семінару «Учнівські ліги «Здорова Україна» в закладі освіти»

Доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Євгенія Шостак 25 жовтня 2022 року взяла участь у Всеукраїнському методологічному семінарі «Учнівські ліги «Здорова Україна» в закладі освіти».

Сучасна освіта вимагає сучасних підходів. Саме під час Всеукраїнського методологічного семінару освітньої галузі спікери поділилися власним досвідом, учасники отримали практичні поради  щодо проведення уроків фізичної культури в закладах загальної середньої освіти, що є необхідним для викладання спортивних дисциплін на факультеті фізичного виховання за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура).


По завершенню семінару, учасники отримали сертифікат про підвищенням кваліфікації обсягом 3 години / 0,1 кредити (ЄКТС) та досягли таких результатів:

  • удосконалено професійні компетентності: здоров’язбережувальна, рефлексивна, соціально-культурна, здатність до навчання протягом життя, основи самореалізації та особистісного розвитку фахівців, побудови професійної кар’єри, діяльнісний підхід.
  • набуто: теоретико-практичні знання та практичні навички для вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти.

You may also like...