Викладачі факультету фізичного виховання опублікували наукову статтю у журналі, який індексується у базах Web of Science

На початку квітня 2020 р. була опублікована наукова стаття «Функціональний стан серцево-судинної та травної систем організму у студентів при заняттях фітнесом» у наукометричному журналі Web of Science  «Світ медицини та біології» №1(71). Публікацію підготували викладачі факультету фізичного виховання доцент Олена Согоконь та старший викладач Олександр Донець.

У роботі представлені результати дослідження фізіологічного стану студентів, які займаються сучасними фітнес-технологіями, та встановлено, що заняття за сучасними фітнес-технологіями впливають на активізацію роботи внутрішніх систем організму. Завдання даного дослідження полягало у систематизації організаційних форм роботи, аналізі структури та методичних особливостей засобів, виявлення динаміки змін параметрів фізичного стану, рекомендацій щодо харчування, які використовуються під час проведення занять сучасними фітнес-технологіями.
Використання розробленої  викладачами методики при проведенні занять оздоровчим фітнесом позитивно позначилося на діяльності серцево-судинної та травної систем, що дало змогу стверджувати про підвищення функціональних можливостей організму, стійкого імунітету до захворювань, гарного самопочуття та досягнення бажаних спортивних результатів. Незважаючи на різницю у направленості засобів оздоровчого  фітнесу, режимах виконання, доцільність їх використання обумовлюється притаманними їм методичним особливостям, серед яких варто виділити: різноманітність та взаємозамінність, можливість чіткої регламентації навантажень, здатність до трансформації з метою диференціації навантажень, забезпечення вибіркового впливу на організм, можливість одночасного вирішення широкого кола питань.
Автори довели, що різноманітність програм та емоційний фон дозволять оздоровчому фітнесу утримувати  тривалий час високий рейтинг серед інших фізкультурно-оздоровчих занять. Проєктування та реалізація педагогічної технології фізичного виховання студентів із використанням комплексу засобів фітнес програм на основі дотримання сучасних принципів дидактики сприяють оптимальному розв’язанню низки оздоровчих, освітніх і виховних завдань.

You may also like...